Categories

[Vietsub+Kara] Tạm biệt – Lưu Chí Hoành | 再见 – 刘志宏[Vietsub+Kara] Tạm biệt – Lưu Chí Hoành | 再见 – 刘志宏
“Tạm biệt cậu
Tạm biệt thanh xuân của tôi”
……………………
• Lời: Trương Chấn Nhạc
• Sáng tác: Trương Chấn Nhạc
• Biên soạn: Trương Chấn Nhạc
•Trình bày: Lưu Chí Hoành
▶LYRICS:
我怕我没有机会
wǒ pà wǒ méiyǒu jīhuì
跟你说一声再见
gēn nǐ shuō yīshēng zàijiàn
因为也许就再也见不到你
yīnwèi yěxǔ jiù zài yě jiàn bù dào nǐ
明天我要离开
míngtiān wǒ yào líkāi
熟悉的地方和你
shúxī dì dìfāng hé nǐ
要分离
yào fēnlí
我眼泪就掉下去
wǒ yǎnlèi jiù diào xiàqù

我会牢牢记住你的脸
huì láo láo jì zhù nǐ de liǎn
我会珍惜你给的思念
wǒ huì zhēnxī nǐ gěi de sīniàn
这些日子在我心中
zhèxiē rìzi zài wǒ xīnzhōng
永远都不会抹去
yǒngyuǎn dōu bù huì mǒ qù

我不能答应你
wǒ bùnéng dāyìng nǐ
我是否会再回来
wǒ shìfǒu huì zài huílái
不回头
bù huítóu
不回头的走下去
bù huítóu de zǒu xiàqù

我会牢牢记住你的脸
wǒ huì láo láo jì zhù nǐ de liǎn
我会珍惜你给的思念
wǒ huì zhēnxī nǐ gěi de sīniàn
这些日子在我心中
zhèxiē rìzi zài wǒ xīnzhōng
永远都不会抹去
yǒngyuǎn dōu bù huì mǒ qù

我不能答应你
wǒ bùnéng dāyìng nǐ
我是否会再回来
wǒ shìfǒu huì zài huílái
不回头
bù huítóu
不回头的走下去
bù huítóu de zǒu xiàqù
不回头
bù huítóu
不回头的走下去
bù huítóu de zǒu xiàqù
……………………
▶Translator: Hình
▶Timer: Tứ
▶Typesetter & Encode: Tứ
▶Effect: Kirena Jang
PLEASE DO NOT RE-UP!
Instagram:
#LOVOTEvn #Tambiet #LuuChiHoanh #再见 #刘志宏

Nguồn: https://gmpbedcollege.org/

Xem thêm bài viết khác: https://gmpbedcollege.org/hoc-tieng-trung/

Article Categories:
Học Tiếng Trung

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *