Categories

[Phiên âm tiếng Việt][Lyrics Video] Eyes, Nose, Lips – Taeyang♥ Phiên âm tiếng Việt bởi Ami Wakeshima (AmiW):
♥ Video Editor & Uploader: Sera Hwang
♥ NOTE: “Phiên âm này không phải là chế, mà là phiên âm Tiếng Việt dành cho những bạn chưa biết tiếng Hàn hoặc không biết cách đọc phiên âm quốc tế để hát tiếng Hàn dễ dàng hơn, dù không đạt như người bản xứ nhưng cũng khiến cho người Hàn hiểu rằng các bạn đang hát tiếng của họ!” (Câu này mình trích nguyên văn từ blog của AmiW)
♥ Lyrics cho các bạn ^.^

Eyes, Nose, Lips – Taeyang (from BigBang)

***

Mi an he mi an he ha chi ma
ne ka ~ chô ra he chi chan ha
Ban ka nê bư nip sun lô
o so na rưn chu ki cô ~ ka
na nưn kuên chan na

Ma chi ma cư rô na
rưn ba ra boa chươ
a mu roh chi an
hưn tư su so chươ

Nê ka bô cô si phưn te
ki ot han su is kê
na ê mo ris sô kê nê on kun
cư rin su is kê

Non bô nen su op nưn
na ê dôk si mi
chip cha ki tuê
o non ka tươs cô

hôk si i ron na te mê
him tư ros ni
a mu te ta pop nưn no
ba bô cho rom quê
No rưn chi u chi môs he
non to na bo ryos nưn tê

No ê ~ nun ~
khô ~
ip nan man
chi ton nê sôn ~
kin ~
Cha cưn sôn
thôp ka chi ta ~

yo chon hi non
nư kin su is chi man
Ko chin bun ~
côck ~
cho rom tha
tư ro ka ~ bo ~ rin ~

U ri sa rang mô tu ta ~
no mu a phư chi ma ni chên no
chu o ki ra bu rưn kê

Sa rang he sa rang hes chi man
ne ka bu chôk hes sos na boa
Hôk si u yo ni ra tô
han sun kan ma ni ra tô nyong
Bôn su is sưn ka ~

ha ru ha ru ka bu ran he chyo
Nê mô tưn kê kan
su rô khê mi he chyo
Sa chin sô kê no nưn quê
he man kê us nưn tê
U ri ê kê ta ka ô nư ni
byo rưn mô rưn che

Non bô nen su op nưn
na ê dôk si mi
chip cha ki tuê o
non ka tươs cô
Hôk si i ron na te mê
him tư ros ni
a mu te ta pop nưn no

Ba bô cho rom quê
no rưn chi u chi môs he
ton to na bo ryos nưn tê

No ê nun ~
khô ~
ip nan man
chi ton nê sôn ~
kin ~
Cha cưn sôn
thôp ka chi ta ~

yo chon hi non
nư kin su is chi man
Ko chin bun ~
côck ~
cho rom tha
tư ro ka ~ bo ~ rin

U ri sa rang mô tu ta
no mu a phư chi ma ni chên no
chu o ki ra bu rưn kê

Na ma nưn ba ra
bô ton no ê ka man nun
Hyang ki rô un su mưn
ta mưn no ê khô

Sa rang he
sa rang he
Ne kê sôk sa ki ton
cư ip su rưn nan

No ê nun ~
khô ~
ip nan man ~
chi ton nê sôn ~
kin ~
Cha cưn sôn
thôp ka chi ta ~

yo chon hi non
nư kin su is chi man
Ko chin bun ~
côck ~
cho rom tha
tư ro ka ~ bo ~ rin ~

U ri sa rang mô tu ta
no mu a phư chi ma ni chên no
chu o ki ra bu rưn kê

Nguồn: https://gmpbedcollege.org/

Xem thêm bài viết khác: https://gmpbedcollege.org/hoc-tieng-han/

Article Categories:
Học Tiếng Hàn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *