Categories

PHÂN TÍCH TÂM TRẠNG CỦA CHÍ PHÈO BUỔI SÁNG SAU KHI GẶP THỊ NỞ, ĐỀ THI KÌ 1, MÔN VĂN LỚP 11ĐỀ THI KÌ 1, MÔN VĂN LỚP 11

ĐỀ BÀI: Phân tích tâm trạng nhân vật Chí Phèo khi thức dậy từ sau khi gặp Thị Nở

Số phận khổn khổ của người nông dân là đề tài quen thuộc của văn học hiện thực (1930-1945). Là một cây bút sáng tạo là yêu cầu sống còn của văn chương, Nam Cao có những tìm tòi, đổi mới đáng trân trọng. Không  dừng lại ở nỗi khổ sưu cao thuế nặng như các tác phẩm cùng thời “Tắt đèn”, “Bước đường cùng”, Nam Cao đi sâu vào hiện tượng người nông dân bị ta hóa, bị cự tuyệt quyền làm người. Đồng thời, Nam Cao phát hiện và khẳng định bản chất lương thiện của người nông dân bị tha hóa. Những sáng tạo của Nam Cao được kết tinh từ nhân vật Chí Phèo. Đặc biệt là trong những trang văn diễn tả tâm trạng Chí Phèo từ sau khi gặp Thị Nở…..

Nguồn: https://gmpbedcollege.org/

Xem thêm bài viết khác: https://gmpbedcollege.org/giao-duc/

Article Categories:
Giáo Dục

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *