Categories

[GT01] NHỜ VẢ BẰNG TIẾNG HÀN » HỌC TIẾNG HÀN GIAO TIẾP (2019)Học cách sử dụng các cấu trúc [động từ + 아(어) 주세요] & [động từ 았/었 + (으)면 좋겠다] để biểu đạt sự nhờ vả một cách tự nhiên hơn và cao cấp hơn trong tiếng Hàn giao tiếp.

Bạn rất thích các bài giảng này của TTHQ phải không? Đây là danh sách đầy đủ và đã được phân loại chi tiết các bài giảng đã đăng để bạn theo học:

—————
Bài giảng chất lượng này được cung cấp hoàn toàn miễn phí. Để ủng hộ TTHQ™ chỉ cần:

→ Nhấn SUBSCRIBE và đặt thông báo
→ Chia sẻ với bạn bè
→ Đừng ẩn quảng cáo

—————
Thông tin liên hệ với TTHQ™:

→ Website:
→ Facebook:
→ Instagram:

→ 비즈니스 문의: tthq.manager@gmail.com
→ Email liên lạc: thongtinhanquoc@gmail.com
#họctiếngHàn #tiếngHàngiaotiếp #ngữpháptiếngHàn

Nguồn: https://gmpbedcollege.org/

Xem thêm bài viết khác: https://gmpbedcollege.org/hoc-tieng-han/

Article Categories:
Học Tiếng Hàn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *