Categories

Giáo trình 301 câu đàm thoại tiếng Hoa (bài 3): Công việc của bạn bận không?Học tiếng Trung theo giáo trình 301 câu đàm thoại tiếng Hoa (bài 3): 你工作忙吗? Nǐ gōngzuò máng ma? Công việc của bạn bận không?
===
Link tải pdf và mp3 giáo trình 301 câu đàm thoại tiếng Hoa:
Bài 1 giáo trình 301:
Bài 2 giáo trình 301:
===
Trọn bộ 5 video dạy phát âm tiếng Trung:
Học phát âm tiếng Trung Bài 1:
Học phát âm tiếng Trung Bài 2:
Học phát âm tiếng Trung Bài 3:
Học phát âm tiếng Trung Bài 4:
Học phát âm tiếng Trung Bài 5:
===
Các bài học bổ trợ:
Bảng chữ cái tiếng Trung:
Cách dùng từ 了 le trong tiếng Trung:
Cách nói ngày tháng trong tiếng Trung:

Nguồn: https://gmpbedcollege.org/

Xem thêm bài viết khác: https://gmpbedcollege.org/hoc-tieng-trung/

Article Categories:
Học Tiếng Trung

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *