Categories

Đếm số bằng Tiếng Hàn !#hoctienghan #tienghan #demso

Xin chào các bạn!
Hôm nay mình sẽ dạy cho các bạn nội dung mà rất nhiều người đã yêu cầu. Đó là cách đếm số và đếm thứ tháng bằng tiếng Hàn!
Hãy xem và luyện tập với mình nha !!

안녕하세요 여러분
오늘은 여러분이 정말 많이 요청해 주셨던 바로 바로
한국말로 숫자 세기를 가르쳐 드리겠습니다!

youtube :
facebook :
facebook :
Instagram : HAY_VUT_BAY

life of Riley
이 노래를 무료로 사용하고 동영상으로 수익을 창출할 수 있지만 동영상 설명에 다음을 포함해야 합니다.
Kevin MacLeod의 Life of Riley은(는) Creative Commons Attribution 라이선스( 따라 라이선스가 부여됩니다.
출처:
아티스트:

Nguồn: https://gmpbedcollege.org/

Xem thêm bài viết khác: https://gmpbedcollege.org/hoc-tieng-han/

Article Categories:
Học Tiếng Hàn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *