Categories

Chương trình Au pair, Du học Pháp bằng tiếng Anh ? ◈ Hỏi Đáp Du Học Pháp | Taste From Home◈ Series Video Kinh Nghiệm Du Học Pháp :
Phần 1 – Những Điều Cơ Bản :
Phần 2 – Chuyện Thuê Nhà :
Phần 3 – Tìm Thực Tập :

◈ Group UEVL – Union des Etudiants Vietnamiens à Lyon :

◈ Một số YouTuber Pháp :
Cyprien :
Norman fait des vidéos :
Le Rire Jaune :
Squeezie :
Andy :

Một số YouTuber khác nữa được một em follower rất nhiệt tình bổ sung đây ạ ^^

Gamers:
CBgames (Couillebleu games):
Le Bled’Art:
GameMixTreize:
Panormal:
PRINCE:
Skyrroz:

Vlogger:
Natoo:
Le Latte Chaud:
Le Show Jaune:
Amixem:
Florian Nguyen:
Les carnets de Jigmé:

◈ Trang web Au pair Vietnam :

#DuhocPhap #DuhocsinhPhap

——————————————————————————————————-

WORDPRESS BLOG (in English) ♥

WORDPRESS BLOG (in Vietnamese) ♥

FACEBOOK ♥

TWITTER ♥

INSTAGRAM ♥ tastefromhome

Nguồn: https://gmpbedcollege.org/

Xem thêm bài viết khác: https://gmpbedcollege.org/du-hoc/

Article Categories:
Du Học

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *