Categories

Bảng chữ cái tiếng Hàn Bài 1 – 아, 어, 오, 우, 으, 이, ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹBảng chữ cái tiếng Hàn Bài 1

Nguyên âm – 아, 어, 오, 우, 으, 이
phụ âm – ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

Bài tập phát âm tiếng Hàn chuẩn.
Trong bài giảng này, chúng ta sẽ thực hành cách phát âm 6 nguyên âm và 4 phụ âm.

Hãy cùng học tập chăm chỉ nhé!

Tiếng hàn nhập môn – Bảng chữ cái tiếng hàn

Bài 1 – 아, 어, 오, 우, 으, 이, ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

Bài 2 – ㅁ, ㅂ, ㅅ, ㅈ

Bài 3 – ㅊ, ㅋ, ㅌ, ㅍ, ㅎ

Bài 4 – ㄲ, ㄸ, ㅃ, ㅆ, ㅉ

Bài 5 – 애, 에, 외, 위

Bài 6 – 야, 여, 요, 유, 예, 얘

Bài 7 – 와, 워, 왜, 웨, 외

Bài 8 – Phụ âm cuối patchim 1

Bài 9 – Phụ âm cuối patchim 2

Bài 10 – Luyện đọc tiếng Hàn

Cách viết tiếng Hàn –
———-

Subscribe Mr Hàn Quốc –

Facebook –

Nguồn: https://gmpbedcollege.org/

Xem thêm bài viết khác: https://gmpbedcollege.org/hoc-tieng-han/

Article Categories:
Học Tiếng Hàn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *