Categories

이왕이면, 되도록이면 & 웬만하면 » HỌC TIẾNG HÀN GIAO TIẾP (2020)Các biểu hiện 이왕이면, 기왕이면, 되도록이면, 가급적이면, 웬만하면 thường đứng ở đầu câu để làm rõ thêm sự việc, tình hình và nếu dùng để khuyên nhủ, thuyết phục thì sẽ dễ đi vào lòng người hơn. Bài giảng này sẽ giới thiệu các tình huống sử dụng với từng biểu hiện trên.

Các bài tiếng Hàn cần học để bổ sung kiến thức:
00:56 – Rủ rê & gợi ý:

11:09 – Kính ngữ:

11:28 – Biểu hiện nhờ vả:

Danh sách đầy đủ và đã được phân loại chi tiết các bài giảng đã đăng để bạn theo học:

—————
Bài giảng chất lượng này được cung cấp hoàn toàn miễn phí. Để ủng hộ TTHQ™ chỉ cần:

→ Nhấn SUBSCRIBE và đặt thông báo
→ Chia sẻ với bạn bè
→ Đừng ẩn quảng cáo

—————
Thông tin liên hệ với TTHQ™:

→ Website:
→ Facebook:
→ Instagram:

→ 비즈니스 문의: tthq.manager@gmail.com
→ Email liên lạc: thongtinhanquoc@gmail.com
#họctiếngHàn #tiếngHàngiaotiếp #ngữpháptiếngHàn

Nguồn: https://gmpbedcollege.org/

Xem thêm bài viết khác: https://gmpbedcollege.org/hoc-tieng-han/

Article Categories:
Học Tiếng Hàn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *